KONTAKTY


SDOO Chrząstowo - sdoo@chrzastowo.coboru.gov.pl
dr inż. Beata Kaliska dyrektor SDOO Chrząstowo (52) 385 32 28
b.kaliska@chrzastowo.coboru.gov.pl
Ewa Iciek wz. główna księgowa (52) 385 32 28
e.iciek@chrzastowo.coboru.gov.pl
dr inż. Małgorzata Woropaj-Janczak kierownik działu badawczo-doświadczalnego (52) 385 32 28
m.woropaj-janczak@chrzastowo.coboru.gov.pl
mgr inż. Tadeusz Banaś starszy specjalista ds. doświadczeń (52) 385 32 28
t.banas@chrzastowo.coboru.gov.pl
dr inż. Daniel Krauklis starszy specjalista ds. doświadczeń (52) 385 32 28
d.krauklis@chrzastowo.coboru.gov.pl
mgr Kamila Czeszewska starszy specjalista ds. doświadczeń (52) 385 32 28
k.czeszewska@chrzastowo.coboru.gov.pl
mgr inż. Wojciech Pilarski specjalista ds. doświadczeń (52) 385 32 28
w.pilarski@chrzastowo.coboru.gov.pl
Jerzy Matruk kierownik działu gospodarczego (52) 385 32 28


ZDOO Głębokie - zdoo.glebokie@chrzastowo.coboru.gov.pl
mgr inż. Leopold Olejniczak kierownik ZDOO w Głębokim (52) 351 67 67
l.olejniczak.gle@chrzastowo.coboru.gov.pl
mgr inż. Krystyna Depta starszy specjalista ds. doświadczeń (52) 351 67 67
k.depta.gle@chrzastowo.coboru.gov.pl


ZDOO Głodowo- zdoo.glodowo@chrzastowo.coboru.gov.pl
mgr inż. Przemysław Lendecki kierownik ZDOO w Głodowie 506 801 054
p.lendecki.glo@chrzastowo.coboru.gov.pl
mgr inż. Wiktor Bieniewicz inspektor 661 496 334
w.bieniewicz.inspektor@coboru.gov.pl