RYS HISTORYCZNY


W latach 1952-1953 na terenie województwa bydgoskiego zostają powołane 4 stacje : SDOO Głodowo, SDOO Głębokie, SDOO Dąbrówka i SDOO Falęcin. Z dniem 1 stycznia 1962 SDOO Falęcin zostaje Wojewódzką Stacją Doświadczalną Oceny Odmian i pełni tę funkcję do 1970 roku.

1 lipca 1970 roku zostaje powołana Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie w miejsce dotychczasowego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

Restrukturyzacja oceny odmian w 1992 roku spowodowała likwidację 2 stacji tj. SDOO Dąbrówka i SDOO Falęcin.

W 1999 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego powstaje system doświadczalnictwa porejestrowego, który koordynuje SDOO Chrząstowo.

Na mocy Ustawy z dnia 25 listopada 2010 roku o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dziennik Ustaw nr.239) działalność badawczo-doświadczalną w województwie kujawsko-pomorskim prowadzi Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie oraz Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głębokim i Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głodowie.