SKŁAD KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO


(kadencja 2019-2023)
Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 prof. dr hab. Franciszek Rudnicki - przewodniczący WZ PDO Przewodniczący ZW PDO poprzednich kadencji Ekspert
2 dr inż. Beata Kaliska- zastępca przewodniczącego WZ PDO Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie Dyrektor SDOO
3 inż. Ryszard Kierzek- zastępca przewodniczącego WZ PDO Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
zs. w Przysieku
Prezes
4mgr inż. Tomasz Bagniewski Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Starszy inspektor wojewódzki
5 mgr inż. Wiktor Bieniewicz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
6 mgr inż. Krzysztof Błędowski Saatbau Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy
7 mgr inż. Leszek Chmielnicki Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o. w Bydgoszczy Prezes Zarządu
8 dr inż. Wiesław Czarnecki Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji Dyrektor Departamentu
9 prof. dr hab. Dariusz Jaskulski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa
i Biotechnologii, Katedra Agronomii
Pracownik naukowy
10 dr inż. Piotr Kamiński Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. Grupa IHAR Prezes
11 dr inż. Ryszard Kamiński Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Dyrektor
12 mgr inż. Damian Kuc EURALIS Nasiona Sp. z o.o. Kierownik regionu
13 mgr inż. Zdzisław Kwiatkowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
FAROL Sp. z o.o. w Falęcinie
Prezes
14 inż. Przemysław Lendecki Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głodowie Kierownik ZDOO
15 mgr inż. Tomasz Mlicki DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Nasienno-Rolny Sobiejuchy Dyrektor Zakładu
16 mgr inż. Juliusz Młodecki Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Prezes
17 dr hab. inż. Mirosław Nowakowski Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie, Oddział Bydgoszcz Kierownik Oddziału
18 mgr inż. Leopold Olejniczak Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Głębokim Kierownik ZDOO
19 mgr inż. Sławomir Ossowicki Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Inspektor plantacyjny
20 mgr inż. Anna Patalon Saaten Union Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny
21 mgr inż. Krzysztof Piłat IGP Polska Sp. z o.o. sp. k. Kierownik regionu
22 mgr inż. Karol Szmagliński Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Regionalny kierownik sprzedaży
23 dr inż. Anna-Maria Szymańska Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy Dyrektor
24 mgr inż. Przemysław Urbaniak Syngenta Polska Sp. z o.o. Doradca techniczny
25 mgr inż. Jerzy Wiśniewski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego
26 mgr inż. Marcin Wroński Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie Zastępca Dyrektora Generalnego
27 dr inż. Ryszard Zarudzki Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zastępca Dyrektora
28 mgr inż. Krzysztof Zamczyk KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Doradca agrotechniczny
29 mgr inż. Jakub Ziarniak Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR
Przedstawiciel regionalny
Sekretarz Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego –
dr inż. Małgorzata Woropaj-Janczak (SDOO w Chrząstowie)