Warsztaty polowe „Co w polu piszczy”


W dniu 23 maja 2024 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyła się kolejna edycja warsztatów polowych z cyklu „Co w polu piszczy”. Impreza organizowana jest we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Głównym tematem tegorocznych warsztatów było omówienie aktualnej sytuacji w uprawach zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Wcześniejsze niż zazwyczaj ruszenie wegetacji form ozimych oraz późniejsze przymrozki wpłynęły na wzrost i rozwój roślin.

Uczestnicy mieli okazję zobaczyć doświadczenia porejestrowe z rzepakiem ozimym i zbożami ozimymi, gdzie mogli się przyjrzeć reakcji poszczególnych odmian na tak niekorzystne warunki pogodowe. Prelegentami byli Małgorzata Woropaj-Janczak z SDOO w Chrząstowie i Leopold Olejniczak z ZDOO w Głębokim.

Pomimo deszczowej pogody, warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem.


uczestnicy szkolenia stojący pod namiotem
uczestnicy szkolenia stojący w błocie w doświadczeniu z rzepakiem ozimym
uczestnicy szkolenia chodzący po ścieżkach w doświadczeniu z jęczmieniem ozimym