Warsztaty polowe ,,Produkcja i wykorzystywanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe"


W dniach 27-28 maja 2024 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Głodowie odbyło się spotkanie pod hasłem ,,Produkcja i wykorzystywanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe". Wydarzenie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Głównym celem programu jest rozpropagowanie uprawy roślin bobowatych w celu zmniejszenia uniezależnienia Polski od eksportu produktów białkowych przeznaczonych na pasze, zwłaszcza śruty sojowej.

Spotkanie składało się z 3 części. W pierwszej, wykładowej części przedstawiony został temat demonstracji. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z działalnością i funkcjonowaniem ZDOO w Głodowie. Po przerwie kawowo-herbacianej uczestnicy udali się na pole, gdzie na specjalnie przygotowanych poletkach można było zapoznać się z odmianami grochu siewnego, bobiku, łubinu wąskolistnego i żółtego oraz soi.

Część polowa spotkania była także okazją do omówienia innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk, napotkanych problemów, rodzajów ryzyka i opłacalności uprawy roślin bobowatych.

Po podsumowaniu tej części spotkania, uczestnicy udali się do gospodarstwa rolnego, które dzięki posiadaniu ekstrudera, we własnym zakresie przerabia nasiona roślin białkowych na pasze dla trzody chlewnej.


uczestnicy warsztatów stojący na polu, w tle budynki gospodarcze
uczestnicy warsztatów stojący przed poletkami z grochem
kierownik ZDOO omawiający prezentację wyświetlaną na ścianie