Warsztaty polowe ,,Produkcja i wykorzystywanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe" w SDOO w Chrząstowie


W dniach 5-6 czerwca 2024 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się ostatnie w województwie kujawsko-pomorskim spotkanie pod hasłem ,,Produkcja i wykorzystywanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe". Wydarzenie organizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Celem demonstracji było promowanie oraz upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji oraz wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe.

Spotkanie składało się z trzech części. W części wykładowej, oprócz tematu i celu demonstracji, omówione zostały główne zadania Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie, zwłaszcza Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i tworzenie list odmian zalecanych do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim. W kolejnej, polowej części spotkania zaprezentowane zostały przygotowane specjalnie na tę okazję poletka demonstracyjne z odmianami roślin bobowatych.

Na powierzchni ponad 6,5 ha można było zobaczyć m.in. odmiany rekomendowane grochu, bobiku, łubinu wąskolistnego i żółtego oraz soi. Część polowa była nie tylko okazją do omówienia praktycznych aspektów uprawy, innowacyjnych rozwiązań, dobrych praktyk i opłacalności ale także okazją do wymiany doświadczeń w zakresie uprawy roślin bobowatych.

Po części polowej uczestnicy udali się do gospodarstwa Pana Krzysztofa Wilgosiewicza w Wielowiczku. Pan Wilgosiewicz omówił praktyczne aspekty wykorzystania nasion roślin bobowatych w żywieniu drobiu, a także zaprezentował działanie ekstrudera.


uczestnicy szkolenia siedzący przy stołach podczas części wykładowej szkolenia
uczestnicy szkolenia stojący na ścieżce w poletkach doświadczalnych
uczestnicy szkolenia stojący na ścieżce w poletkach doświadczalnych
zdjęcie robione z drona, uczestnicy szkolenia stojący przed poletkiem kwitnącego na biało łubinu
tabliczka informacyjna na tle kwitnącego na biało i fioletowo łubinu
pokaz działania ekstrudera